Groenenbroek boerderijen

Millegem

Boerderij Groenenbroek

Millegem

De geschiedenis van Millegem gaat heel ver terug. Reeds in de Frankische tijd was het een nederzetting, gelegen aan een oudere Romeinse heirbaan. Tot einde 14de eeuw was Millegem een zelfstandige parochie met een eigen pastoor. Door de kruistochten was er een opkomende verering van de Heilige Pancratius. Mogelijk werd het kerkje van Millegem te klein. Er werd een nieuwe kerk gebouwd en Ranst werd hoofdparochie. Niet alleen kerkelijk maar ook wereldlijk kwamen Millegem en Ranst onder één gezag van de heerlijkheid Doggenhout en Zevenbergen.

Foto: Frans Beullens voor het kerkje van Millegem

Vier boerderijen

Een aantal gronden in Groenenbroek waren eigendom van het Bisdom van Antwerpen, het Begijnhof van Antwerpen en particuliere eigenaars, waaronder de familie Roose. In Groenenbroek ligt een cluster van vier boerderijen: twee in de Groenenbroekstraat op grondgebied Ranst en twee in de Broederlozestraat op grondgebied Vremde. Volgens de kaart Stijnen waren er in 1743 twee boerderijen in privaat bezit van Michiel De Ridder en Jan De Laet, en twee in geestelijk bezit: 'Infermerye hoeve' van het Begijnhof van Antwerpen en pachthoeve Adriaan Corluy van het Bisdom Antwerpen.

Afbeelding: Plan van de hoeve in't Groenen Broeck. Landmeter Peter Stijnen, 1743.
Bron: afdruk met dank aan familie Bostoen-Beernaert

Boerenschans

De kaart Henselmans van 1686 toont een boerenschans op de plaats van de Infermerye hoeve (de huidige hoeve Beullens). Achter de hoeve bevond zich een omwald perceel in vieren gedeeld met een wachthuisje. In onze Kempische dorpen waar er geen kastelen of kloosters waren, moest de boerenbevolking zich met hun vee verschansen op laaggelegen gronden. Ze waren omgeven door een brede gracht met als borstwering een aarden wal. In Millegem bleef de schansgracht nog zichtbaar tot de jaren 1930.

1906, eerste generatie Beullens

Wanneer precies is niet gekend maar de Infermerye hoeve kwam in bezit van een zekere Werbroeck, makelaar uit Antwerpen. In 1906 verkocht hij ze aan het echtpaar Franciscus Beullens en Maria Ludovica Govaerts. Frans en Wiske werden als laatsten begraven op het kerkhof aan het kerkje van Millegem.

In 1945 sloeg een V2 bom in op het veld. Hun jongste zoon Gummarus Josephus 'Jef' gehuwd met Maria Verheyen, liet in 1947 de door de oorlog beschadigde hoeve afbreken en heropbouwen. De derde generatie Beullens waren Frans en zijn vrouw Maria 'Mit' Goris die tot 2022 op de hoeve woonden.

Research, tekst en beeldmateriaal: Reinhilde Lembrechts, Chris De Ceulaerde - Themaraad Erfgoed Gemeente Ranst